Informace
Minimální mzda 2016
Historie minimální mzdy
Minimální hodinová mzda
Kontrola dodržování minimální mzdy
Doplatek do minimální mzdy
Minimální mzda v zahraničí

Zákony
Zákoník práce
Nařízení vlády o minimální mzdě
Zákon o inspekci práce
Úmluva č. 26
Úmluva č. 99

Minimální mzda od 1.1.2016

Co je to minimální mzda?

Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny v pracovněprávním vztahu. Minimální mzdu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výši základní sazby minimální mzdy a stejně tak podmínky pro poskytování minimální mzdy určuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Na koho se vztahuje minimální mzda?

Ustanovené o minimální mzdě se aplikuje na všechny zaměstnance, není přitom rozhodující zda jde o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Není podstatné, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Na minimální mzdu je nárok v každém jednotlivém pracovním poměru, dohodě o pracovní činnosti i dohodě o provedení práce.

Minimální mzda od 1.1.2016

Základní sazba hrubé minimální mzdy pro 40tihodinovou pracovní dobu byla od 1.1.2016 zvýšena na 9.900 Kč měsíčně. Tímto opatřením vzrostla také minimální hodinová mzda na 58,70 Kč za hodinu. U poživatelů invalidních důchodů došlo ke zvýšení minimální mzdy 9.300 Kč měsíčně (reps. 55,10 Kč za hodinu).

Minimální mzda od 1.1.2015

Základní sazba hrubé minimální mzdy pro 40tihodinovou pracovní dobu byla od 1.1.2015 zvýšena na 9.200 Kč měsíčně. Tímto opatřením vzrostla také minimální hodinová mzda na 55 Kč za hodinu. Uvedené zvýšení minimální mzdy se netýká poživatelů invalidních důchodů, u nichž i nadále platí minimální mzda 8.000 Kč měsíčně (reps. 48,10 Kč za hodinu).

Minimální mzda v roce 2014

Základní sazba hrubé minimální mzdy pro 40tihodinovou pracovní dobu činila 8.500 Kč měsíčně nebo 50,60 Kč za hodinu (platila od 1. 8. 2013, do konce července 2013 činila minimální mzda 8.000 Kč).

Změny v minimální mzdě od ledna 2013

Vláda svým nařízením č. 246/2012 Sb. změnila nařízení o minimální mzdě č. 567/2006 Sb. S účinností od 1. ledna 2013 vláda zrušila všechny sazby minimální mzdy, které platily do konce roku 2012:

Ochrana osobních údajů