Informace
Minimální mzda 2015
Historie minimální mzdy
Minimální hodinová mzda
Kontrola dodržování minimální mzdy
Doplatek do minimální mzdy
Minimální mzda v zahraničí

Zákony
Zákoník práce
Nařízení vlády o minimální mzdě
Zákon o inspekci práce
Úmluva č. 26
Úmluva č. 99

Minimální mzda 2015

Co je to minimální mzda?

Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny v pracovněprávním vztahu. Minimální mzdu upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výši základní sazby minimální mzdy a stejně tak podmínky pro poskytování minimální mzdy určuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Na koho se vztahuje minimální mzda?

Ustanovené o minimální mzdě se aplikuje na všechny zaměstnance, není přitom rozhodující zda jde o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Není podstatné, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Na minimální mzdu je nárok v každém jednotlivém pracovním poměru, dohodě o pracovní činnosti i dohodě o provedení práce.

Minimální mzda v roce 2015

Základní sazba hrubé minimální mzdy pro 40tihodinovou pracovní dobu byla od 1. ledna 2015 zvýšena na 9.200 Kč měsíčně. Tímto opatřením vzrostla také minimální hodinová mzda na 55 Kč za hodinu. Uvedené zvýšení minimální mzdy se netýká poživatelů invalidních důchodů, u nichž i nadále platí minimální mzda 8.000 Kč měsíčně (reps. 48,10 za hodinu).

Minimální mzda v roce 2014

Základní sazba hrubé minimální mzdy pro 40tihodinovou pracovní dobu činí 8.500 Kč měsíčně nebo 50,60 Kč za hodinu (platí od 1. 8. 2013, do konce července 2013 činila minimální mzda 8.000 Kč). Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, 48,10 Kč za hodinu nebo 8.000 Kč za měsíc (platí i po zvýšení minimální mzdy na 8.500 Kč).

Zaměstnanec, který má sjednánu kratší pracovní dobu se minimální mzda snižuje úměrně odpracované době. Např. zaměstnanec pracující na poloviční úvazek (20 hodin týdně), má minimální mzdu 4.250 Kč (8.500 / 2).

Změny v minimální mzdě od ledna 2013

Vláda svým nařízením č. 246/2012 Sb. změnila nařízení o minimální mzdě č. 567/2006 Sb. S účinností od 1. ledna 2013 vláda zrušila všechny sazby minimální mzdy, které platily do konce roku 2012:

Ochrana osobních údajů